top of page
Night City Lights

שלמה הוא יועץ משפטי סטטוטורי עם אש בעיניים. הוא הוביל תהליכי משא ומתן מהגדולים והמאתגרים בישראל, בינהם פיתוח ורכש מקרקעין בעסקאות מורכבות של מאות מיליוני דולרים.

שלמה מספק ערך ייחודי בעזרת האמביציה, הנחישות, היצירתיות, הידע והנסיון העמוקים שלו בממשק העסקי-סטטוטורי בישראל.

שלמה מומחה באיתור ורכש מקרקעין ונדל"ן כולל ניהול סטטוטורי ורגולטורי מלאים וניהול משא ומתן מול גורמי ממשל ומינהל וגופים פרטיים.

Shlomo Broaris שלמה ברואריס

שלמה ברואריס

תחומי מומחיות

 • סטטוריקה ורגולציה

 • קשרי ממשל

 • פיתוח ערך מקרקעין

 • נדל"ן


השכלה

 • הטכניון, MRE

 • המכללה למינהל, LLB

נסיון מקצועי

 • מנהל ייעוץ אסטרטגי ותכנון סטטוטורי, קבוצת עזריאלי

 • מנהל נכסי מקרקעין, קבוצת יכין

 • מנהל הפקעות הקו האדום של הרכבת הקלה, דנה הנדסה

 • מנהל נכסי מקרקעין, הנסון ישראל

 • גולדפרב זליגמן

bottom of page