top of page
Handshake business
Shlomo Broaris

ניהול משברים וייעוץ אסטרטגי

שלמה בעל מומחיות ייחודית ויוצאת דופן בניהול משברים סטטוטוריים, גם מבחינה רגולטורית וגם מבחינה פרסונלית. לשלמה נסיון ענף במציאת פתרונות אסטרטגיים יצירתיים במסגרת פרוייקטים לניהול ופיתוח מקרקעין שהיו בגודלם ומורכבותם מהמאתגרים בישראל.

bottom of page