top of page
Dead Sea
Shlomo Broaris

פיתוח ערך מקרקעין

שלמה בעל ידע מעמיק אודות שוק הנדל"ן בישראל - ידע חיוני לאיתור עסקאות מקרקעין ורכישות נדל"ן, פיתוח ערך המקרקעין וזכויות בנייה, הפקת היתרי בנייה, וניתוח סיכונים סטטוטוריים ורגולטוריים.

פרוייקטים נבחרים

  • מלון הר ציון, ירושלים

  • מול הים, אילת

  • קמפוס סולאראדג', גלילות רמת השרון

  • איתור ורכש מקרקעין למרכזי מידע (data centers)

bottom of page